A hulladékok kezelésének előírásai röviden.

konténeres sittszálllítás

konténeres sittszálllítás

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól a 45/2004. (VII. 26.) BMKvVM együttes rendelet szól. A rendelet az építési és bontási hulladék kezelésére, a keletkezett hulladék mennyiségének tervezésére és elszámolására ad részletes utasításokat ad. Az építési és bontási hulladékok anyaguk szerint a következő nagy csoportokba sorolhatók. Kitermelt talaj, betontörmelék, aszfalttörmelék, fahulladék, fémhulladék, műanyag hulladék, vegyes építési és bontási hulladék, ásványi eredetű építőanyag-hulladék. Az építési és bontási hulladékok kezelése az építtető kötelezettsége. Az építtető: az építmény megterveztetését, kivitelezését megrendelő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Ez a legtöbb esetben úgy történik, hogy az építtető megbíz egy ezzel foglalkozó céget, és zsákos sittszállítás, vagy konténeres sittszállítás segítségével szakszerűen megtörténik az elszállítás, utána pedig a hulladék feldolgozása. A ticitransport.hu szakszerűen elvégzi Önnek ezt a munkát! Keresse Őket bizalommal!